Analyse af dit
arbejdsmiljø.

Analyse.
Vurdering.

Anbefaling.

Vores metode består af disse tre trin, og den er grundlæggende den samme, uanset projektets omfang.

En arbejdsmiljø-analyse med et
solidt fagligt fundament

På baggrund af definitionen på arbejdsmiljø samt lovgivning, best practices, benchmarks og den nyeste forskning har Xsystems udviklet en række standarder for godt arbejdsmiljø, som vores arbejde tager udgangspunkt i. Det sikrer os et solidt fagligt og objektivt fundament at arbejde ud fra.

Analyse

Et grundigt udført vidensgrundlag for det videre arbejde

Vi indhenter værdifuld viden om virksomhedens nuværende arbejdsmiljø og dertil knyttede udfordringer gennem eksempelvis spørgeskemaer, tests og observationer udført af konsulenten on-site. 

Det giver os konkrete og brugbare data at arbejde med, og som vi sammenholder med vores faglige fundament, beskrevet ovenfor.

Vurdering

Beskrivelse af status for organisationen

På baggrund af vores analyse udarbejder vi en beskrivelse af organisationens arbejdsmiljømæssige status, hvori vi definerer udfordringer og opmærksomhedspunkter, også sat i relation til organisationens ambitioner for arbejdet med arbejdsmiljøet samt de dialoger vi har haft omkring projektet indtil videre.

Anbefaling

Tydelige anbefalinger

Når Xsystems har analyseret organisationens arbejdsmiljø samt lavet en status, kommer vi med en aktionsparat handlingsplan med en række klare anbefalinger for, hvor der med fordel kan sættes ind og laves ændringer.

Handlingsplanen arbejder med både målsætning, strategi og økonomi, så jeres organisation er sikret et solidt beslutningsgrundlag for videre handling.

Vil du vide mere?
Kontakt os.