Analyse af dit
fysiske arbejdsmiljø.

Analyse.
Vurdering.

Anbefaling.

Vores metode består af disse tre trin, og den er grundlæggende den samme, uanset projektets omfang.

En arbejdsmiljø-analyse med et
solidt fagligt fundament

På baggrund af definitionen på arbejdsmiljø samt lovgivning, best practices, benchmarks og den nyeste forskning har Xsystems udviklet en række standarder for godt arbejdsmiljø som vores arbejde tager udgangspunkt i. Det sikrer os et solidt fagligt og objektivt fundament at arbejde ud fra.

CustomFIT

Dine medarbejdere er forskellige og arbejder forskelligt. Med et Custom FIT gennemgår vi hver medarbejders arbejdsplads med det formål at sikre optimale arbejdsbetingelser for den enkelte. 

Et CustomFIT omfatter en ergonomisk gennemgang af medarbejderens kropsposition i arbejdssituationen med særlig fokus på ryg og nakke, hvor mange oplever problemer. Samtidig foretager vi målinger og observationer i forhold til luft, lys og lyd. 

Ved gennemgangen løser vi først og fremmest de udfordringer, der kan klares med en bedre indretning af de eksisterende arbejdsredskaber. Det kan være justering af stol, bordhøjde eller omrokering på skrivebordet. Derudover vejleder vi medarbejderen i, hvad han/hun selv kan være opmærksom på i forhold til at have en god arbejdsstilling. 

Efter gennemgangen af alle medarbejderes arbejdssituation udarbejder vi en samlet anbefaling til ledelsen med tiltag, der vil optimere arbejdsbetingelserne for hver enkelt medarbejder. 

BONUS: 

Ved alle CustomFIT gennemgange leverer vi en pakke med redskaber til lette øvelser i løbet af arbejdsdagen. 

Vil du vide mere?
Kontakt os.